ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด

50 ปี ด้านชื่อเสียง คุณภาพสินค้า การบริการและการพัฒนาที่มุ่งมั่น

บริษัท ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2516 ในชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ตัน แอนด์ ซันส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำหน่ายสินค้าให้กับ ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้ากว่า 50 ปี

บริษัทมุ่งมั่นสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุดด้านสินค้าคุณภาพ และบริการ ที่ได้รับการยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ผู้ผลิตประกอบชุดควบคุมไฟฟ้า ผู้รับเหมาไฟฟ้า ผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้า ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และโรงงานประเภทอื่นๆ อีกมาก

ข่าวและกิจกรรม