HI-KON

บริษัท HI – KON ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 จากประเทศโครเอเชีย (EU) ได้ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ มาอย่างยาวนาน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้มีส่วนร่วมอย่างมากในการผลิตอุปกรณ์สำหรับการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดของเราได้รับการออกแบบตามโซลูชันทางวิศวกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้อง มีการติดตั้งส่วนประกอบและองค์ประกอบคุณภาพสูงเพื่อการทำงานที่ราบรื่นเชื่อถือได้ ปลอดภัย และยาวนาน