นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด ตระหนักและให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น โดยอธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯจึงประกาศนโยบายฯ ดังต่อไปนี้... (อ่านเพิ่มเติม)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่ บริษัท ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านให้แก่ บริษัท ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) โดยตรง และข้อมูลจากการเข้าใช้บริการของท่าน ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย... (อ่านเพิ่มเติม)

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้ บริษัท ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ “www.tanandsons.com ” และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ใช้งานว่าข้อมูล ที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้ผ่าน“เว็บไซต์” ของบริษัทฯ จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม บริษัทฯ จึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายการใช้คุกกี้”) ดังนี้... (อ่านเพิ่มเติม)