STE TECHNIC

STE Technic เป็นบริษัทผลิต Axial Cooling Fans, Cross-Flow Cooling Fans, Heat Exchangers & Pumps สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าและอุตสหกรรม อื่นๆ และเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านวิศวกรรมและจัดหาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความรู้ในภาคพลังงาน เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกและประสบความสำเร็จในด้าน R&D การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการการสนับสนุนทางเทคนิคและโครงการจัดหาส่วนประกอบ สำหรับ Axial Fans ของหม้อแปลงไฟฟ้าสามารารถเปลี่ยนแทนพัดลมที่ติดตั้งอยู่เดิมได้ หรือสามารถอัพเกรดจาก การระบายอากาศแบบ ONAN เป็น ONAF ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหม้อแปลงไฟฟ้าได้

Axial Transformer Cooling Fans
Dry Type Transformer Cooling Fans