• Previous

    Reinhausen Asia Pacific ผู้นำด้านโซลูชั่นหม้อแปลงไฟฟ้าระดับโลก จัดงานสัมมนา "Customer Day"

    Reinhausen Asia Pacific ผู้นำด้านโซลูชั่นหม้อแปลงไฟฟ้าระดับโลก จัดงานสัมมนา "Customer Day" ขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2024 ที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดด้านหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Transformer) และเทคโนโลยีสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

    งานในครั้งนี้มีการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ Reinhausen อาทิ นาย Murray Alldritt ประธานฝ่ายขาย นางสาว Carol Yee ผู้จัดการฝ่ายขาย และดร.วิศวกร Tommy Halim ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ ซึ่งกล่าวถึงประเด็นท้าทายของระบบพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน ศักยภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะ การบริการหม้อแปลงไฟฟ้า การประเมินความคุ้มค่าในการตรวจสอบฉนวนหม้อแปลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายด้วยหม้อแปลงควบคุมแรงดันไฟฟ้า

Share

X Close